BOOKING CALL: +66 2 679 7127 THRU 36

check availability

   
ABOUT  
Malaysia Hotel Is Located In The Heart Of Bangkok, Easy Access To
Silom And Sathorn Areas, Within Walking Distance (10-15 Minutes) To
Lumpini Subway Station (MRT). Banks And Several Embassies Are Also
In The Area. The Hotel Provides Friendly And Personalized Service Which
Make You Feel Comfortable As Home, An Ideal Place For Maximum
Service At Minimum Cost.
โรงแรมมาเลเซียตั้งอยู่ใจกลางของกรุงเทพฯ ที่สามารถเดินทางไปถนนสีลมและสาทร
ได้อย่างง่ายดาย ใช้เวลาเพียง 10-15 นาที ไปสู่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินี (MRT)
นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับธนาคารและสถานทูตหลายแห่ง โรงแรมมาเลเซียมีการให้การ
บริการที่เป็นมิตรและให้ความสำคัญต่อลูกค้า ซึ่งทำให้คุณรู้สึกสบายเหมือนอยู่บ้าน
ให้ความสำคัญกับการบริการสูง ในค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง
   
CONTACT  
Malaysia Hotel
54 Soi Ngamduplee Rama 4 Road
Sathorn, Bangkok 10120
Tel: +66 2 679 7127 thru 36,
E-mail: info@malaysiahotelbkk.com
โรงแรมมาเลย์เซีย
54 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
Tel: +66 2 679 7127 thru 36,
E-mail: info@malaysiahotelbkk.com
   
MAP FACEBOOK FANPAGE